ESIM, radio namens de Zaanse kerken

In oktober 1991 werd de Stichting Evangelische Samenwerking in de Media (ESIM) door een aantal Zaanse kerkgenootschappen opgericht. De doelstelling van ESIM was:
‘Het Goede Nieuws’ brengen. De kern van deze boodschap is dat God omziet naar mensen. Zijn trouw en liefde blijkt uit de komst van Zijn Zoon Jezus Christus, de Redder van de wereld.’


De Esim is uitgescheven uit het handelsregister van de KvK.
De stichting is met ingang van heden opgeheven.
Binnenkort zal ook deze website worden opgeheven.